„Malý skutok má cenu miliardy dobrých úmyslov.“
Victor Hugo

Účelom nadácie je podpora a pomoc pacientom, ktorí prežívajú poranenia alebo ochorenia, ktoré v minulosti viedli takmer výlučne k smrti postihnutého. Časť týchto pacientov je hospitalizovaná dlhodobo a je závislá na podpore základných životných funkcií, napríklad na umelej pľúcnej ventilácii, prípadne je nevyhnutná dlhodobá rehabilitácia k dosiahnutiu samo obslužnosti pacienta a jeho návratu do bežného života.

S touto skutočnosťou úzko súvisí narastajúca potreba vzniku oddelení, špecializujúcich sa na poskytovanie dlhodobej intenzívnej starostlivosti, pretože hospitalizácia týchto pacientov na ARO, respektíve JIS nie je ideálna, pretože sú primárne špecializované na urgentnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov.

Nemocnica Zelený sen je teda  prvým takýmto pracoviskom na Slovensku. Svoju činnosť začala 2.9.2014. Kombinácia jednotky dlhodobej intenzívnej starostlivosti a oddelenia dlhodobo chorých pacientov s intenzívnou rehabilitáciou sa zdá preto ako vhodná alternatíva pre pacientov, ktorých stav je už po zvládnutí akútnej fázy stabilizovaný, ale napriek tomu vyžaduje podporu niektorej zo základných životných funkcií, najčastejšie podporu dýchania.

Úlohou nemocnice nie je len dlhodobé poskytovanie podpory zlyhávajúcej spontánnej ventilácie pacienta, ale aj snaha o resocializáciu pacienta. Tento proces je komplexný, zahŕňa jednak starostlivosť lekárov (anesteziológov – intenzivistov, konziliárov z oblasti neurológie, ORL, urológie,…,) ako aj špecializovaných zdravotných sestier, fyzioterapeutov, sociálnej sestry.

Správca nadácie: Ing. Ľudmila Svätojánska Kiňová