Neanonymné zmluvy nad 331€ Nadácia Zelený sen 2019:

Ing. Svetla Grandtnerová / 390€
MUDr. Stella Galandová / 420€
Ing. Chňapko Vladimír / 400€
Kokavcová Margita / 700€
Petríček Anton / 420€
Pekařová Anna / 420€

Nadácia prijala v r. 2018 dary nad 331€ od nasledujúcich neanonymných darcov:

Kačmarská Mária / 420€
Ing. Trajteľ Jozef / 400€
Hláčiková Zdenka / 760€
Klub rekreačných športov / 2 290€
Ing. Volfinau Vojtech / 400€
Švantner Jozef / 360€
JUDr. Novodomcová Ema / 420€
Drugová Hedviga / 360€
Bjelová Soňa / 420€
Chovanec Róbert / 420€
Tomaštíková Elena / 420€
Olívia Búciová / 360€
Ladislav Dzúrik / 420€
Horniaková Zuzana / 420€
Róbert Rigo / 980€
Červená Helena / 440€
Bella SK s.r.o. / 1 275,95€